Юристка Лілія Вірьовкіна про Постанову КМУ 453: - зайві кошти не бувають

16 черв. 2020 р., 11:10:33

На днях, 06.06.2020 року, набрала чинність Постанова Кабінету Міністрів України № 453 від 03.06.2020 (Постанова КМУ №453).  У загальній інформаційні хвилі цей корисний нормативно-правовий акт,  який має на меті допомогти малому та середньому бізнесу вийти із карантину, залишився без належної уваги в ЗМІ. Спробуємо це виправити та коротко розповісти про дану постанову  та про практику її реалізації в форматі “запитання-відповіді”. 

1. Про що Постанова КМУ № 453 простими словами?

Про можливість суб’єктів господарювання отримати допомогу по частковому безробіттю на період карантину за себе та за найманих працівників у разі втрати ними частини заробітної плати/доходу внаслідок карантину.

2. Хто може отримати допомогу?

2.1.роботодавці із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва, в тому числі фізичні особи - підприємці (далі — роботодавці, ФОП), для виплати допомоги працівникам у разі втрати ними частини заробітної плати. 

При цьому працівники в трактування Постанови КМУ №453 — це “працівники, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини (крім осіб, які отримують пенсію)”. Дана допомога не надається працівникам, які отримують оплату часу простою, а також у разі освоєння нового виробництва (продукції) відповідно до          ст. 113 Кодексу законів про працю України. 

2.2. фізичні особи - підприємці, які є застрахованими особами (далі -застраховані ФОП),  - за себе у разі втрати ними частини доходу. ФОП, які є пенсіонерами, теж підпадають під це визначення. 

Обов'язкова умова: сплата роботодавцем або застрахованим ФОП єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (надалі -ЄВ) протягом 6 місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності. 

3. Хто розподіляє допомогу? Звідки кошти? Хто здійснює виплати?

Це кошти, передбачені в бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі — Фонд), також надають  інші джерела, не заборонені законодавством. 

Допомога надається міськими, районними і міськрайонними центрами зайнятості та філіями регіональних центрів зайнятості (далі - центри зайнятості) за місцем реєстрації роботодавця та/або застрахованого ФОП як платника ЄВ.

Виплати працівникам (крім осіб, які працюють у роботодавця за сумісництвом) здійснюють роботодавці, а застраховані ФОП отримує кошти безпосередньо від центрів зайнятості. 

4. Про які суми йде мова? Як рахується допомога? Від чого вона залежить?

4.1.Для підрахунку суми допомоги працівника враховується його тарифна ставки (оклад). Вона надається за кожну скорочену годину робочого часу із розрахунку 2/3 від тарифної ставки (окладу) відповідного працівника.

4.2.Допомога застрахованим ФОП нараховується із розрахунку 2/3 середнього розміру місячної бази нарахування ЄВ за 2019  відповідно до звіту № Д5 (річна) (додаток № 5 до Наказу Мінфіну від 14 квітня 2015 р. № 435). 

ФОП — пенсіонери отримують допомогу з розрахунку 2/3 розміру мінімальної заробітної плати. Наразі ця сума у місячному розмірі: з 1 січня - 4723 гривні; у погодинному розмірі: з 1 січня - 28,31 гривні (ст. 8 ЗУ “Про бюджет України на 2020 рік”).

У самій п.4 Постанові №453 вказано, що “розмір зазначеної допомоги не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом”. Як ми розуміємо, що цей абзац стосується всіх випадків та вказаний як гранична сума допомоги за один місяць. На даний час роз'яснення з цього приводу не опубліковані. 

5. Терміни та строки оформлення допомоги? З якої дати можна оформляти допомогу?

Роботодавець або застрахований ФОП  може звернутися за отриманням допомоги по частковому безробіттю на період карантину протягом 90 календарних днів з дня зупинення (скорочення) діяльності. Сума допомоги по частковому безробіттю на період карантину надається на строк зупинення (скорочення) діяльності та протягом 30 календарних днів після завершення карантину. Відповідно Постанови КМУ  від 16 березня 2020 р. № 215  карантин почався із 12.03.2020 року. Роботодавець та/або застрахований ФОП можуть обрати будь яку дату, після 11.03.2020, як дату початку зупинення (скорочення) діяльності та від неї вираховувати відповідний період. 

6. Куди треба звернутись  та що подати?

Роботодавець або застрахований ФОП  подає особисто через скриню або поштою до центру зайнятості за місцем реєстрації його як платника ЄВ  такі документи:

1) заяву в довільній формі (зразок форми вже напрацьований, можете звернутись до автора статті).

2) засвідчену роботодавцем/ застрахованим ФОП копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності (зразок форми вже напрацьований, можете звернутись до автора статті).

3) роботодавець - відомості про працівників, в яких виникло право на допомогу згідно із статтею 47-1 ЗУ “Про зайнятість населення”, за формою згідно з додатком 1. Застрахований ФОП - відомості щодо себе за формою згідно з додатком 2. У разі подання відомостей щодо себе та щодо найманих працівників застрахованим ФОП необхідно обидві форми.

4) довідку про сплату ЄВ за останні 6 місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності, крім ФОП-пенсіонерів. При цьому центри зайнятості пояснюють, що довідку не треба брати в органах Державної фіскальної служби України, а можна заповняти самому. 

При цьому показник річного доходу для суб’єкта, що подає квартальну звітність, визначається на підставі офіційних звітних даних за останні 4 квартали, для суб’єкта, що подає річну звітність — відповідно за рік. Середня кількість працівників за календарний рік визначається за даними відповідної статистичної або іншої передбаченої законодавством звітності.

У самій Постанові №453 вказано, що центрам зайнятості забороняється вимагати інші документи, ніж визначені нею. Хоча на практиці ми з'ясували, що є різне сприйняття центрами зайнятості даного нормативно -правового акту по областям: в деяких регіонах суб'єктів господарювання чекають із  “розпростертими обіймами”, а окремих — про дану допомогу навіть не хочуть розмовляти. Вимоги по заповненню форми теж мають нюанси (щоб отримати індивідуальну консультацію, зверніться до авторів статті).

7. Що відбувається далі?

Центр зайнятості перевіряє документи та приймає рішення протягом 3 днів. У разі виявлення технічних помилок, зроблених роботодавцем та/або застрахованим ФОП, надає 5 днів на виправлення їх. Центр зайнятості після отримання на власний рахунок коштів в 3 денний строк перераховує їх роботодавцю та/або застрахованому ФОП. 

8. Чи є щось інше, що я маю знати? Мої обов'язки? 

Роботодавець зобов’язаний: 

1) подавати щомісяця до 10 числа центру зайнятості відомості про осіб (Додаток 1 Постанови № 453),  повідомляти про зміну зазначених відомостей протягом 5 календарних днів;

2) виплачувати працівникам допомогу протягом 3 робочих днів після їх надходження на рахунок роботодавця за окремою платіжною відомістю;

3) подавати щомісяця не пізніше ніж протягом 5 календарних днів після виплати працівникам допомоги центру зайнятості копії платіжних відомостей для виплати допомоги;

4) письмово інформувати центр зайнятості про звільнення працівника (працівників) протягом 6 місяців або протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги;

5) у разі звільнення працівників під час виплати допомоги повернути центру зайнятості кошти в повному обсязі;

6) допускати представників центру зайнятості до проведення перевірок даних.

Автори статті, які випробували практику реалізації Постанови № 453 в декількох  областях України

Вірьовкіна Л.В, юрист, lilya.veryovkina@gmail.com 

Степанова Н.І, бухгалтер, biznessluzba100@gmail.com

 

Кількість коментів у цієї статті: 0

Залишити коментар

Вашу адресу електронної пошти не буде опубліковано.