Незалежний аудит виявив істотні порушення в діяльності Державної інноваційної фінансово-кредитної установи

13 черв. 2021 р., 09:51:56

Сьогодні мова піде про результати незалежного аудиту фінансової звітності, проведеного в Державній інноваційній фінансово-кредитній установі Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН», основним видом діяльності якого є діяльність в області бухгалтерського обліку та аудиту

Фінансова звітність, яка підлягала перевірці складається зі звіту про фінансовий стан Державної інноваційної фінансово-кредитної установи на 31 грудня 2020 р., звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою та приміток до фінансової звітності.

На думку незалежного аудитора фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан вищевказаної установи на 31.12.2017 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою.

За результатами незалежного аудиту було зроблено висновок про те, що Державна інноваційна фінансово-кредитна установа працює не прозоро. Керівництво даної установи за рахунок маніпуляцій з певними представниками Уряду намагається «покращити фінансові показники», не повертаючи отриманих та не відомо куди витрачених бюджетних коштів. На думку незалежного аудитора така самовпевненість керівництва установи свідчить про не формальні, а точніше, вірогідно корупційні схеми з кураторами в Уряді, та разом з тим, свідчить про некомпетентність цього самого керівництва.

Нерозкриття відповідних сум у фінансовій звітності установи, що підлягала незалежному аудиту, мають проаналізувати правоохоронні органи, адже приховані у звітності витрати свідчать про можливе та зухвале розкрадання державних коштів.

Також, Державною інноваційною фінансово-кредитною установою не дотримуються вимоги  частини 1 статті 17 Закону України «Про інноваційну діяльність». Тут мова йде про нецільове використання бюджетних коштів, що привело до недоотримання доходів державним бюджетом.

Разом з тим, незалежний аудит виявив недотримання установою вимог законодавства України у сфері публічних закупівель, що є ще одним доказом ігнорування діючим керівництвом установи законодавства та фінансової дисципліни.

Ще одним результатом перевірки стало виявлення того, що керівництво Державної інноваційної фінансово-кредитної установи не дотримується вимог  частини 1 статті 17 Закону України «Про інноваційну діяльність», як наслідок, звідси випливає нецільове використання бюджетних коштів.


Отже, складання і подання фінансової звітності установи, що перевірялася, на думку незалежного аудитора, містить суттєві викривлення внаслідок шахрайства чи помилок.

Слід зазначити, що незалежний аудит Державної інноваційної фінансово-кредитної установи було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). ТОВ, що проводило незалежний аудит є незалежними по відношенню до установи згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до незалежного аудиту фінансової звітності.

Крім того, ревізією встановлено непродуктивних (нецільове використання бюджетних коштів) витрат, здійснених Установою майже на 14 млн гривень.

На думку редакції сайту «По той бік діалогу», отримані в ході перевірки аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для порушення кримінальної справи проти діючого керівництва установи, тому просимо вважати дану статтю зверненням про вчинення злочину, яке буде направлене до правоохоронних органів.

Кількість коментів у цієї статті: 0

Залишити коментар

Вашу адресу електронної пошти не буде опубліковано.